Total Views: 115
Published On: พฤศจิกายน 21, 2022Categories: จัดอันดับปี 2022

10 กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง

กฎหมายเลือกปฏิบัติ สมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง คนเราสมัยก่อนสามารถทำอะไรที่ผิดมนุษย์มนาได้มากมายขนาดไหน น่าจะได้เห็นแล้วจากประวัติศาสตร์ในชั้นเรียน หรือหาอ่านเอง ไม่ก็จากบทความต่าง ๆ เรามีทุกวันนี้ได้เพราะพวกเราไม่หยุดที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียกร้องหาสิ่งที่ดีกว่าให้กับมนุษย์ เรามีเรียนรู้จากความผิดพลาด กับกฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองกัน

กฎหมายเลือกปฏิบัติ สมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองอันดับ 10 Dred Scott V. Sandford

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง 10

  กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง Dred Scott V. Sandford ชายคนนี้ทำการฟ้องร้องกับศาลเพื่อให้เขาได้เป็นอิสระ แต่ศาลตัดสินให้เขาแพ้คดีด้วยเหตุผลที่ว่า เขาเป็นทาสและไม่นับว่าเป็นผู้มีสิทธิพลเมืองตามกฎหมาย  ทำให้เขาไม่มีสิทธิมาฟ้องร้องต่อศาลด้วย 

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองอันดับ 9 กฎหมายห้ามทำแท๊ง

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง 9

  กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง เมื่อคุณไม่ได้ท้องโดยยินยอมหรือตั้งใจ แต่กฎหมายไม่ยอมให้คุณทำแท๊งได้ ทั้ง ๆ ที่การทำแท๊งอาจดีกว่าให้ลูกเกิดมาโดยไม่พร้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเมื่อกฎหมายการห้ามทำแท๊งมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

กฎหมายเลือกปฏิบัติ สมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองอันดับ 8 ไม่มีการคุ้มครองผู้พิการ

กฎหมายเลือกปฏิบัติ สมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง 8

  กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง สมัยก่อนไม่มีกฎหมายที่ช่วยออกมาคุ้มครองผู้พิการ และทำให้ผู้พิการหลายคนขาดสิทธิและเสียโอกาศในการทำงานและการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ จนมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ช่วยเหลือผู้พิการมากขึ้น

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองอันดับ 7 จ่ายภาษีหรือสอบเพื่อโหวต

กฎหมายเลือกปฏิบัติ สมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง 7

  กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ให้สิทธิและความเท่าเทียมให้กับคนมากขึ้น ยังไม่ได้แปลว่ามันดีพอ ถึงขนาดมีกฎหมายให้คนที่จะโหวตต้องจ่ายภาษี หรือ ต้องสอบให้ผ่านก่อน ซึ่งบางคนที่ขาดโอกาศทางการศึกษาหรือยากจนก็จะถูกปัดตกอย่างเสียโอกาศ

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองอันดับ 6 ห้ามซื้อบ้าน

กฎหมายเลือกปฏิบัติ สมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง 6

  กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง เมื่อสมัยก่อนเคยมีการไม่ให้ซื้อบ้าน โดยห้ามไม่ให้ชนกลุ่มน้อยมามีสิทธิในเรื่องนี้ เพียงเหตุผลแค่ว่าพวกเขาไม่เหมือนกับคนที่อยู่ในชุมชนนั้น ๆ ทำให้เกิดการแบ่งแยกชุมชนกัน

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองอันดับ 5 ห้ามเกย์เข้ากองทัพ

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง 5

  กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการออกกฎห้ามไม่ให้ผู้ที่เป็นเกย์เข้ามารับหน้าที่ในกองทัพ โดยให้เหตุผลว่าพวกเขาอาจจะก่อพฤติกรรมรุนแรงให้กับคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรได้

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองอันดับ 4 การแบ่งแยกคนสูงอายุ

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง 4

  กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง สมัยก่อนคนสูงอายุก็โดยเลือกปฏิบัติคล้าย ๆ กับคนพิการและผู้หญิงเช่นเดียวกัน พวกเขามีสิทธิถูกไล่ออก ไม่ได้รับเข้าทำงานใหม่ หรือห้าไม่ให้ซื้อหรือเช่าบ้านได้ด้วยเพียงเพราะพวกเขาอายุเยอะ

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองอันดับ 3 กฎหมายห้ามคู่รักเพศเดียวกันรับเลี้ยงบุตร

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง 3

  กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง ปัญหาคล้าย ๆ กับตอนห้ามคนเพศเดียวกันคบกันหรือแต่งงานกัน มันลามมาถึงการห้ามไม่ให้คู่รักเพศเดียวกันรับบุตรมาเลี้ยง โชคดีที่มีการต่อสู้เพื่อสิทธิที่ทำให้กฎหมายข้อนี้เปลี่ยนแปลงไป

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองอันดับ 2 กฎหมายที่มองว่าเพศ LGBT เป็นภัยคุกคาม

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง 2

  กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง เคยมีกฎหมายที่มองว่า LGBT เป็นภัยคุกความมั่นคงต่อประเทศในปี 1953 ซึ่งมีการออกกฎหมายมาเพื่อห้ามไม่ให้คนที่เป็น LGBT สามารถเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐได้ และนั่นส่งผลต่อเรื่องอาชีพการงานของคนในสมัยนั้นมาก

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมืองอันดับ 1 ไม่ให้โอกาศความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่คนอเมริกันพื้นเมือง

กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง 1

  กฎหมายเลือกปฏิบัติสมัยยังไม่มีสิทธิพลเมือง ไม่ให้โอกาศความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่คนอเมริกันพื้นเมือง แม้จะมีสิทธิพลเมือง แต่โอกาศทางการศึกษายังไม่มีการพัฒนา คนที่อยู่ไกล ๆ ต้องเดินทางไกลมากกว่าจะมาถึงโรงเรียน จนมีการต่อสู้ทางกฎหมายและเปลียนแปลงกฎต่าง ๆ จนมีการสร้างโรงเรียนขึ้นในชุมชนของคนพื้นเมืองมากขึ้น

ติดตามบทความอื่นๆของทีมเราได้ที่นี่ สล็อตแตกบ่อย

Share ---->

บทความล่าสุด

คำค้นหา

5 / 5

Top อันดับ